Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i chęci dokonania zwrotu Kupujący może złożyć do 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru 🙂

Zespół Sandlook wyśle na podany w formularzu zwrotu adres e-mail informację o przyjęciu zgłoszenia.


  • czas przewidziany na rozpatrzenie zwrotu to maksymalnie 14 dni roboczych
  • pełna kwota uznanego zwrotu zostanie odesłana na konto Klienta podane w formularzu zwrotu
  • nieuznane zwroty mogą zostać odesłane na koszt Klienta


Wymagamy zwrotu w oryginalnym opakowaniu, w formie zabezpieczonej przed uszkodzeniami.

Formularz prosimy wysłać na adres shop@sandlook.com